Any Time TopUp

Kontaktirajte nas

Sve više i više ekonomskih imigranata zadržava svoje mobilne brojeve i u inozemstvu. Telefokusov Any Time TopUp omogućava nadoplatu prepaid mobilnih računa u inozemstvu, kao i nadoplatu prepaid računa u domovinama radnika, njihovim obiteljima i prijateljima.

Tele Focus pruža visokokvalitetna rješenja na funkcionalnoj razini operatera, razvijena od iskusnih međunarodnih timova inženjera. Platforma Any Time TopUp jamči sigurnu komunikaciju, skalabilnost i visoku dostupnost. Any Time TopUp također pruža potpuno prilagodivo upravljanje transakcijama i tehničku podršku za razna sučelja i protokole.