Mobilne financijske usluge

Kontaktirajte nas

Financijske usluge postaju sve više dostupne na različitim tipovima mobilnih telefona. Rast i penetracija mobilnih usluga u cijelom svijetu poboljšava životni standard, štedi vrijeme i snižava troškove kako za financijske institucije, tako i za njihove korisnike.

Pružanjem mobilnih finacijskih usluga mobilni operateri i financijske institucije mogu uvesti nove izvore prihoda i privući nove klijente, koristeći priliku koju nudi najbrže rastući segment u mobilnoj industriji danas.

Tele Focus sa svojim fleksibilnim i pouzdanim sustavom mobilnih financijskih usluga omogućuje mobilnim operaterima brzu instalaciju i početak rada s minimumom troškova i daljnjim uštedama nakon što sustav postane potpuno funkcionalan.

Mobilne financijske usluge

Pružamo usluge mobilnog plaćanja, najbrže rastuću mobilnu tehnologiju