1. Dobrodošli na internetsku stranicu Tele Focusa. Ova pravila korištenja odnose se na cjelokupni sadržaj stranice na adresi http://www.telefocus.hr (u daljnjem tekstu „stranica“), kao i na svu komunikaciju putem elektronske pošte između vas i Tele Focusa.
  2. Ukoliko nastavite pretraživati i koristiti ovu stranicu, suglasni ste poštivati i biti obvezani sljedećim pravilima i uvjetima korištenja, koja zajedno s Tele Focusovim odredbama o privatnosti uređuju odnos između vas i Tele Focusa, a po pitanju ove stranice. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih pravila, molimo vas da ne koristite Tele Focusovu stranicu.
  3. Nazivi „Tele Focus“, „mi“ i njihove izvedenice odnose se na vlasnika ove stranice čije je registrirano sjedište na adresi Tartinijeva 15, 52100 Pula, OIB 67859879161. Naziv „vi“ i njegove izvedenice odnosi se na osobe koje pretražuju ili koriste Tele Focusovu stranicu.
  4. Pristup većini dijelova stranice je moguć bez registracije vaših podataka kod Tele Focusa. Određeni dijelovi i usluge stranice su vam dostupni samo uz registraciju.
  5. Pristupajući bilo kojem dijelu stranice, smatrat će se da ste u potpunosti prihvatili ova pravila korištenja. Ako ne prihvaćate ova pravila u potpunosti, morate smjesta napustiti stranicu.
  6. Tele Focus može povremeno revidirati ova pravila korištenja na način da ažurira ovaj tekst. Trebali biste s vremena na vrijeme provjeriti važeća pravila korištenja na stranici, budući da su ona obvezujuća.
  7. Određene stavke ovih pravila mogu biti zamijenjene izričito navedenim pravnim obavijestima ili nazivima na određenim loakcijama na stranici.